Thứ tư, 21/04/2021 - 03:10|
THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG TH THƯỢNG NUNG HÃY CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19

Ảnh nhà trường 2010-2016


Nguồn: ththuongnung.thainguyen.edu.vn